» درگاه کارکنان » نظر سنجی در خصوص آرم

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل  جهت انتخاب آرم شرکت ارتباطات زیر ساخت از بین طرح های گزینش شده اقدام به نظر سنجی اینترنتی از همکاران  در خصوص طرح های ارائه شده کرده است ، جهت دریافت توضیحات در خصوص طرح های ارائه شده اینجا کلیک نمائید.

آرم1           آرم2      آرم3طرح شماره 4