شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

مهندس جهرمی  

 

مهندس محمدجواد آذری جهرمی

معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 معارفی

 

 

فرهاد معارفی

نایب رئیس هیات مدیره

 

مهندس رادکانی

 

 مهندس اسماعیل رادکانی

عضو هیات مدیره

 شرافت  

  

دکتر احمد رضا شرافت

            عضو هیات مدیره

دکتر اکبری  

 

دکتر بهزاد اکبری

عضو هیات مدیره

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد.