شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

برگزاری دوره آموزشی بازرسان سلامت اداری

برگزاری دوره آموزشی بازرسان سلامت اداری
در اجرای ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری, اولین دوره آموزشی بازرسان سلامت اداری با هدف تبیین شرح وظائف ایشان , افزایش دانش تخصصی و آشنائی با تخلفات احتمالی و مفاسد اداری , صبح امروز با حضور مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و بازرسین ستادی و استانی برگزار شد .

به گزارش دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل , این دوره آموزشی به استناد ماده 7 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ,  ویژه بازرسین منتخب ستاد و استان تشکیل و مطالبی در خصوص نقش و جایگاه سلامت اداری، مصادیق فساد اداری، تبیین وظایف کارکنان و مدیران در ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد، وظایف بازرسان و نقش آنها دراین زمینه  ارائه شد .

در ابتدای این جلسه آموزشی , مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات با  تشریح دستور العمل اجرائی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین پرکاربرد سلامت اداری و مبارزه با فساد، تشکیل این دوره اموزشی را به منظور تحقق بند 24 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصلاح اداری دانست وگفت :  ما بر اساس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری بازرسین ویژه را برای مناطق 8 گانه استانها و ستاد تعیین کردیم گرچه خوشبختانه در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , شرکت ارتباطات زیرساخت در مفاسد اداری رتبه پائینی را دارد .

وی گفت : صرفا اختلاس و ارتشاء مورد نظر مانیست بلکه تخلف در هر قسمت که هست باید گزارش شود و برای نظارت دقیق مراقبت را بیشتر کنیم .

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات تصریح کرد :  وظیفه ما پیشگیری از ایجاد فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد است تا اعتماد مردم را افزایش و تقویت نماییم.

مهندس همتی با تاکید چند باره بر پیشه کردن رازداری و امانتداری بازرسین در موارد گزارش شده افزود : در انعکاس موارد , حفظ اسرار مدنظر قرار گرفته و محرمانه تلقی شود و حتما در انجام وظایف , رازداری و امانتداری را پیشه خود کنید.

وی هم چنین گفت :  ارائه اطلاعات درست از سوی بازرسان به مدیران ارشد , منجر به تصمیم‌گیری‌های صحیح و به موقع می‌شود.

در ادامه دکتر داوری استاد مدعو از سازمان اموراداری و استخدامی کشور با اشاره به مباحث مندرج در مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری , به تدریس  ابعاد فساد اداری و نحوه مبارزه با آن پرداخته و مبانی نظارت و بازرسی را برای حاضرین تشریح و پس از آن هر یک از بازرسین سوالات خود را مطرح کردند .

شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی از جمله: آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد،  اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اخلاق حرفه ای در بازرسی، گزارش نویسی در بازرسی و اصول و مبانی نظارت و بازرسی آشنا شدند.

 

۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱
تعداد بازدید : ۱۱۳